Технологии
Качеството, което винаги си заслужавал

Защо дигиталнo?

Традиционният процес по създаване на конструкциите е скъп, времеемък и тромав.

При дигиталния подход на работа, крайният резултат е изключително предвидим, а сроковете за изпълнение - двойно по-кратки, в сравнение с традиционните зъботехнически лаборатории.


Нашите продукти, планирани дигитално и изработени от CAD CAM машини се отличават с изключителна здравина и точност (до 15 микрона). 

Дизайнът съхраняваме в специализиран архив и при необходимост (например при счупване или загуба преди или след фиксиране) можем да изработим тяхно точно копие в рамките на един работен ден. Подобен срок е непосилен за една традиционна зъботехническа лаборатория. 


Image Title
Image Title
Image Title
Image Title